O projekcie

Jesteśmy tu za sprawą Julki! To jej osoba stała się inspiracją do podjęcia działań na rzecz profilaktyki prozdrowotnej, szerzenia wiedzy o cukrzycy i stworzenia kampanii społeczno-edukacyjnej „Słodka Julka”

Co chcemy osiągnąć?

  • Będziemy integrować światy z różnych środowisk i pokażemy właściwe wzorce zachowań wśród dzieci Zagłębia Miedziowego!
  • Będziemy wyrównywa szanse dzieci dotkniętych cukrzycą z małych szkół i małych ośrodków piłkarskich w dostępie do wiedzy na temat profilaktyki i leczenia!
  • Będziemy popularyzować postawę – „rozumiem, umiem, pomagam” wśród dzieci i młodzieży na obszarze działania Zagłębia Miedziowego!
  • Będziemy oswajać lęk związany z brakiem zrozumienia problemów rówieśników dotkniętych cukrzycą!
  • Będziemy wskazywać i utrwalać właściwą postawę nauczycieli, trenerów i rodziców wobec problemów alienacji dzieci dotkniętych cukrzycą!
  • Będziemy promować aktywny i zdrowy stylu życia!

Jak to robimy?

Kampanię realizujemy w klasach 1- 3 szkół podstawowych. Poznajecie Julkę i jej mamę w środowisku rówieśników i nauczycieli w trakcie projekcji filmu z jej udziałem, który przedstawia historię jej życia z cukrzycą. Dodatkowo przekazujemy w szkołach i klubach sportowych materiał edukacyjny dotyczący cukrzycy wśród dzieci i sposobów jej leczenia przygotowany przez organizatorów, a także realizujemy badania przesiewowe, które mamy nadzieję pozwolą na wczesną i skuteczną diagnostykę zagrożonych zachorowaniem, bądź też niezdiagnozowanych cukrzyków.

W kampanii także realizujemy zajęcia edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, w trakcie których są przedstawione Dobre Praktyki Edukacyjne© . Ponieważ kampania zakłada kompleksowy dostęp do wiedzy o chorobie, uczymy jej również zapobiegać w trakcie warsztatów kulinarnych „Rozgryźć Cukrzycę” – poświęconych diecie przeciwdziałającej zachorowaniu na cukrzycę oraz promującej zdrowe odżywianie połączone z nauką przygotowania posiłków, bo jak wiemy jedzenie = zdrowie!

W realizacji kampanii współtowarzyszą nam jednostki samorządowe, dyrektorzy szkół podstawowych oraz kluby sportowe.

Kampanię zwieńczy wspólna konferencją wszystkich partnerów projektu oraz moment, w którym poznacie główną bohaterkę Naszego dzisiejszego spotkania i jej mamę oraz dzieci chore na cukrzycę, które zdiagnozujemy w trakcie realizacji projektu. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie zostaną wyróżnione tytułem „Szkoła przyjazna chorym dzieciom”, a żeby nic was nie ominęło – przedstawimy reportaż z całej realizacji projektu.

Co z tego mamy?

Więcej, niż myślisz!
Obejmujemy swym zasięgiem ponad 5 tysięcy dzieci z regionu i przeszło pół tysiąca ich nauczycieli. Tak szerokie oddziaływanie kampanii to rozpropagowanie tematyki cukrzycy wśród dzieci naszego regionu – uczniów szkół podstawowych i zawodników zespołów młodzieżowych.

Wierzymy, że dzieci zdobędą umiejętność współdziałania i funkcjonowania w grupie, w której jest „Słodka Julka”, przełamią stereotypy grupowe dotyczące środowisk zdrowych i chorych dzieci, a przede wszystkim nauczą się niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Wiemy, że bez udziału dorosłych nie będzie to możliwe, dlatego wskazujemy właściwe sposoby reagowania nauczycielom, trenerom oraz rodzicom, by przeciwdziałać alienacji dzieci dotkniętych cukrzycą.

A przede wszystkim, wierzymy głęboko, że nasza pasją stanie się udziałem uczestników kampanii, a aktywny udział w badaniach profilaktycznych dzieci szkół podstawowych oraz młodocianych zawodników wraz z rodzinami, pozwoli im poznać i utrwalić zdrowy sposób odżywiania wśród dzieci, i to nie tylko tych aktywnych sportowo. Robimy to za sprawą Julki – by cieszyć się zdrowym i szczęśliwym życiem!